نمایش 13–24 از 118 نتیجه

مشاهده فیلترها

PLC برند FATEK مدل FBs-14MAT2-AC

FBs-14MAT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MAT2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-14MCR2-AC

FBs-14MCR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MCR2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-14MCT2-AC

FBs-14MCT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-14MCT2-AC دارای 8 ورودی و 6 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-20MBR2-AC

FBs-20MBR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-20MBR2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-20MBT2-AC

FBs-20MBT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-20MBT2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-20MCR2-AC

FBs-20MCR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-20MCR2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-20MCT2-AC

FBs-20MCT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-20MCT2-AC دارای 12 ورودی و 8 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-24MBR2-AC

FBs-24MBR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-24MBR2-AC دارای 14 ورودی و 10 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-24MBT2-AC

FBs-24MBT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-24MBR2-AC دارای 14 ورودی و 10 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-24MCR2-AC

FBs-24MCR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-24MCR2-AC دارای 14 ورودی و 10 خروجی (رله

PLC برند FATEK مدل FBs-24MCT2-AC

FBs-24MCT2-AC پردازنده اصلی پی ال سی های FATEK سری FBS مدل FATEK FBS-24MCT2-AC دارای 14 ورودی و 10 خروجی (ترانزیستوری)

PLC برند FATEK مدل FBs-32MBR2-AC

FBs-32MBR2-AC پردازنده اصلی پی ال سی ها FATEK سری FBS  مدل FATEK FBS-32MBR2-AC دارای 20 ورودی و 12 خروجی (رله