سمینار محصولات CHINT سال 1397

برگزاری سیمنار تخصصی معرفی محصولات CHINT در مرداد ماه 1397 با حضور مسئولین بازرگانی و فنی کارخانه CHINT وهمچنین شرکت کنندگانی از مدیران و مسئولین فنی ارگان های دولتی و کارخانه جات، کارگاه ها و ماشین سازان در مکان هتل پارس مشهد

سمینار محصولات کنترل دیزل ژنراتور سال 1395

برگزاری سیمنار تخصصی محصولات کنترل دیزل ژنراتور DATAKOM, COMAP در شهریور ماه 1395 با حضور مهندس ریاحی از شرکت درنامهر وهمچنین شرکت کنندگانی از مدیران و مسئولین فنی ارگان های دولتی و کارخانه جات، کارگاه ها و ماشین سازان در مکان هتل پردیسان مشهد

سمینار محصولات Klemsan سال 1395

برگزاری سیمنار تخصصی معرفی محصولات KLEMSAN در شهریور ماه 1395 با حضور مسئولین بازرگانی و فنی شرکت KLEMSAN وهمچنین شرکت کنندگانی از مدیران و مسئولین فنی ارگان های دولتی و کارخانه جات، کارگاه ها و ماشین سازان در مکان هتل پردیسان مشهد

سمینار محصولات KINCO سال 1394

برگزاری سیمنار تخصصی محصولات KINCO در فروردین ماه 1394 با حضور مسئولین فنی و بازرگانی کارخانه KINCO وهمچنین شرکت کنندگانی از مدیران و مسئولین فنی ارگان های دولتی و کارخانه جات، کارگاه ها و ماشین سازان در مکان هتل پردیسان مشهد

کنفرانس ملی برق و الکترونیک سال 1394

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی درایو در کنفرانس ملی برق و الکترونیک آبان ماه 1394 با حضور اساتید و دانشجویان  در مکان برج سپهر مشهد

سمینار محصولات FATEK سال 1393

برگزاری سیمنار تخصصی معرفی محصولات FATEK,COMAP,DATAKOM در مرداد ماه 1393 با حضور مسئولین بازرگانی و فنی شرکت درنامهر وهمچنین شرکت کنندگانی از مدیران و مسئولین فنی ارگان های دولتی و کارخانه جات، کارگاه ها و ماشین سازان در مکان هتل پارس مشهد